skola.jpg

 

 

 

 

Výchovné poradenstvo

Výzva na spoluprácu so ZŠ.

„Každé dieťa nájde u nás svoj domov…“

Dlhodobé projekty:

 • Cesty do reálneho sveta práce
 • Cesty za kultúrou
 • Deti deťom
 • Pohybom ku zdraviu
 • Poznávacie zájazdy
 • Príroda má u nás zelenú
 • Týždeň zdravého života
 • Výlety za poznaním
 • Kamaráti v iných školách
 • Spievanie pre radosť
 • Tradičná tvorivá dielňa
 • Kniha je lepší priateľ človeka  

telefon: 00-421-36-7596106, 0042136- 0917505770-3
e-mail: skola@zsmkamenin.edu.sk
web: http://www.psakemend.eu

Adresa: Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, 943 57 Kamenín 494iCal