Školská Jedáleň

pri ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín

Vedúca: Andrea Hlinková
Kuchárka: Beata Holopová

Pomocná kuch.:Ružena Baková
Prev.prac.: Alžbeta Góraová

Telefón:  0367596088,  0917505775

      Obed – 2018/2019

                       11,50                                 12,20

Pondelok:  1.- 9.roč.                               ŠKD
Utorok:  1.- 9.roč.                                    ŠKD
Streda:  1.- 9.roč.                                     ŠKD
Štvrtok:   1.- 9.roč.                                  ŠKD
Piatok:   1.- 9.roč.                                    ŠKD

Pedagogický dozor podľa rozpisu: 11,50 – 12,20

Pedagogický dozor:      12,20 – 12,50
Mgr. M
ikle Tímea, Mgr. Stribiková Nikoletta

                     Zdravotné stredisko: 12,50 –13,20

 

Ceny obedov od 1.4.2014

I.st.:    1,01 €
II.st.:    1,09€
Zamestnanci:  1,19 € + 0,71€ réžia = 1,90 €
Cudzí:   1,59€ + 0,71€ = réžia 2,30€

 

skola@zsmkamenin.edu.sk