Oznamy

 

Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským v Kameníne oznamuje rodičom,
že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční  7. apríla od 13:00 do 17:00 hod. a 8. apríla od 8:00 do 15:00 hod. v budove ZŠ.

Slávnostné otváranie zápisu s kultúrnym programom sa uskutoční dňa 7.  apríla  2015 o 13:00.
Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré do 31. augusta 2016 dovŕšia šiesty rok veku a pre tie, ktoré vlani mali ročný odklad školskej dochádzky.
K zápisu zákonný zástupca predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Očakávame Vás a ďakujeme za prejavenú dôveru! 

 

P o z v á n k a !

Srdečne pozývame budúcich prvákov a rodičov na deň otvorených dverí z Bíne a Kamenného Mostu dňa 17. 3.  a z Kamenína a zo Sikeničky 18. marca

  

Deň Matiek – Pedagógovia a žiaci základnej školy Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským srdečne pozýva všetkých rodičov a starých rodičov na oslavu ku dňu matiek, ktorá sa bude konať 3.mája 2015 v Kamenínskom kultúrnom dome. Za vašu účasť Vám vopred ďakujeme.

  

Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským v Kameníne oznamuje rodičom,
že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční  4. februára 2015 od 13:00 do 17:00 hod.

  1. a 5. februára 2015 od 8:00 do 15:00 hod. v budove ZŠ.

V rámci tohto sa uskutoční slávnostný zápis s kultúrnym programom dňa 4. februára 2015 o 13:00.
Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku a pre tie, ktoré vlani mali
ročný odklad školskej dochádzky.
K zápisu zákonný zástupca predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Očakávame Vás a ďakujeme za prejavenú dôveru!

 Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským v Kameníne oznamuje rodičom,
že zápis do 5. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční  5. februára 2015 od 8:00 do 15:00 hod. v budove ZŠ.

K zápisu zákonný zástupca predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Očakávame žiakov z obcí Bíňa a Bruty.
Ďakujeme za prejavenú dôveru!

  

skola@zsmkamenin.edu.sk