Výsledky

Prehľad súťaží a výsledkov v školskom roku 2014/2015

Pytagoriáda – V okresnom kole sa žiaci nezúčastnili z dôvodu chrípkových prázdnin, školské bolo usporiadané v rámci dňoch Petőfiho.

MOZ5 – okresné kolo
Faragó Alexandra 5.B tr.
Kiss Kornel 5.B tr.

MOZ6 – okresné kolo
Jarábek Előd 6.A tr.
Erkélyi Enikő 6.B tr.
Zeller Antónia 6.B tr.

MOZ7 – okresné kolo
Tóth Kitti 7.A tr.
Kiss Tibor 7.A tr.

MOZ8 – okresné kolo
Gašpar Bettina 8.tr.

 

Súťaž Katedra – matematika – celoštátne kolo
Faragó Alexandra 5.B tr.
Kiss Kornel 5.B tr.

Biblická Olympiáda – obvodné kolo – úspešné družstvo

Bakó C – 6.B tr.

Hojka Orsolya – 6.B tr.

Janícsek Boglárka – 8. tr.

 

Súťaž – ľudová pieseň – Nové Zámky ZŠ G. Czuczora

I.kat.: Barti Bianka Barbara 4. tr.- strieborné pásmo

             Hubač Lili 4. tr.- bzonzové pásmo

II.kat.: Csizmadia Evelin 4. tr. – bronzové pásmo

Pekná maďarská reč- okresné kolo

Morvai Gergő 4. tr.
Tóth Kitti 7.tr.

 

Súťaž Hľadanie pokladov – IXročník – celoštátne kolo – úspešná práca Stellár Antónia 6.B tr.

Gáspár Bettina 8. tr.

 

Ipolyi Arnold – prednes rozprávky

Barti Barbara Bianka – 4.trstrieborné pásmo

Tompa Mihály – prednes poézie a prózy – obvodné kolo
Barti Barbara Bianka 4.tr.  – strieborné pásmo
Bertók Zsófia 4. tr. – strieborné pásmo
Rajnoha Levente 3. tr. – bronzové pásmo
Čóka Vivien 7.B tr. – strieborné pásmo

Gyurcsó István – prednes poézie – Kamenica nad Hronom
Bertók Zsófia – 4. tr.- 1. miesto

Súťaž Bendegúz – obvodné kolo

Batka Laura 6.A tr.
Filyó Mihály 7.A tr.

Herda Emese 6.B tr.
Kiss Tibor 7.A tr.

Cezpolný beh – okresné kolo

Figecky Evelin 7.B tr.
Gašpár Bettina 8. tr.
Tóth Adrienn 9. tr.
Mikle Viktor 6.A tr.
Páhi Dominik 7.A tr.
Varga Dániel 8. tr.

 

Atletická súťaž – okresné kolo

Baranyai Zsolt 6.B tr. 60 m 1. miesto, skok do diaľky

Páhi Dominik 7.A tr. 1000m

Szőköl Attila 6.B tr. 1000m

Tóth Kurucz Áron 5. tr. skok do diaľky

Filyó Mihály 7.A tr. skok do diaľky, hod guľou

Ružička Lajos 7.B tr, hod guľou 17. miesto

Bavlšík Roland 7.A tr. hod guľou

Szántó Márió 5. tr. hod loptičkou

Mikle Viktor 6.A tr. hod loptičkou

Halász Tamás 6.A tr. hod loptičkou

Gašpár Bettina 8. tr. 800m

Lacza Rebeka 7.A tr. 60m, 600m, skok do diaľky

Balogh Fanni 6.A tr. 600m, 300m

Thomas Jasmin 5. tr. 60m,300m

Herda Emese 6.B tr. hod guľou 6. miesto, hod loptičkou

Batka Laura 6.A tr. hod guľou 13. miesto

Molnár Boglárka 7.A tr. hod loptičkou 17. Miesto, skok do diaľky

Tóth Adrienn 9. tr. skok do diaľky, hod loptičkou

 

Výtvarné súťaže – Mese, mese, meskete, Cirkusz Folklórikusz, Rómske farbičky, Vyhinuté zvieratá, Súťaž na počesť Ernőa Rubika, Štúrovská paleta

Csiba Márk 3. tr.

Kanyicska Tímea 3.tr.

Ivanič Flórián 4. tr.

Koncz Rafael 4. tr.

Kuchar Dominik 4. tr.

Lukács Vanessa 4. tr.

Rafael Gabriel 4. tr.

Szetei Viktória 4. tr.

Tímár Zsolt 4. tr.

Tóth Alexandra 4. tr.

Varga Franciska 4.tr.

Herda Emese 6.B tr.

Bavlšík Roland 7.A tr.

Krajčír Boglárka 7.B tr.

Ružička Lajos 7.B

Žákovič Laura 8. tr.

 

Romafest – Štúrovo

Járóka Kevin 3. tr.

Ivančík Alan Michal 4. tr.

Ružička Evelin 4.tr.

Čóka Vivien 7B tr.

Prehľad súťaží a výsledkov v školskom roku 2013/2014

Pytagoriáda – okresné kolo
Kiss Kornél 4.tr. 
Faragó Alexandra 4.tr. 
Szetei Viktória 3.tr.
Juhász Zoltán 5.B tr.
Stellár Antónia 5.A tr.
Kiss Tibor 6.tr.
Tóth Kitti 6.tr.
Gašpár Bettina 7.tr.
Németh Carmen 7.tr.

MOZ5 – okresné kolo
Jarábek Előd 5.A tr.
Bakó Cynthia 5.B tr.
Zeller Antónia 5.B tr.

MOZ6 – okresné kolo
Tóth Kitti 6.tr.
Urbán Michaela 6.tr.

MOZ7 – okresné kolo
Gašpar Bettina 7.tr.
Németh Carmen 7.tr.

MOZ8 – okresné kolo
Berta Kristóf 8.tr.

 MOZ9 – okresné kolo
Morvai Orsolya 9.tr – 4.miesto – riešiteľka, krajské kolo úspešná

Súťaž Katedra – matematika – celoštátne kolo
Gašpár Bettina – 7.tr. – úspešná riešiteľka
Németh Carmen – 7.tr. – úspešná riešiteľka
Morvai Orsolya 9.tr. – úspešná riešiteľka

Chemická olympiáda – okresné kolo

Erkélyi Noémi 9. tr. – úspešná riešiteľka
Morvai Orsolya 
– 9.tr. – úspešná riešiteľka

Geografická olympiáda
Batka Laura 5.A – úspešná riešiteľka

Biblická Olympiáda – obvodné kolo – úspešné družstvo

Erkélyi Enikő – 5.B tr.
Hojka Orsolya – 5.B tr.
Janícsek Boglárka – 7. tr.

 
Súťaž – ľudová hudba – Nové Zámky ZŠ G.Czuczora

I.kat.:  Barti Bianka Barbara 3.tr.- zlaté pásmo
Tóth Alexandra 3.tr.- strieborné pásmo
Csizmadia Evelin 4. tr. – strieborné pásmo
Il.kat.:  Janícsek Boglárka 7.tr – bzonzové pásmo

Pekná maďarská reč- okresné kolo

Filyó Mihály – 6. trieda

Súťaž Hľadanie pokladov – IXročník – celoštátne kolo – úspešná práca Erkélyi Noémi 9.tr., Stellár Antónia 5.B tr.

Súťaž v prednese poézie Istvána Gyurcsóa

Morvai Orsolya 9.tr. 2.miesto

 

Ipolyi Arnold – prednes rozprávky

 Barti Barbara Bianka – 3.tr
Bertók Zsófia – 3.tr.

Tompa Mihály – prednes poézie a prózy – okresné kolo
Barti Barbara Bianka 3.tr.  – strieborné pásmo
Morvai Orsolya 9.tr. – bronzové pásmo

Súťaž Bendegúz – obvodné kolo
Batka Laura 5.A tr.
Stellár Antónia 5.A tr.
Filyó Mihály 6.tr.
Tóth Kitti 6.tr.,
Gašpár Bettina 7.tr.
Tóth Tibor 7.tr.

Anglická olympiáda -okresné kolo
Morvai Orsolya 9.tr.

Cezpoľný beh – okresné kolo

Molnár Adrián 8.tr.
Tóth Péter 8.tr.
Mechurová Jessica 8.tr.
Németh Carmen 7.tr.

Stolný tenis – obv. kolo
Bertók Bálint 7.tr.
Bartusz Zsolt Márk 7.tr.
Tóth Péter 8.tr.

Atletická súťaž – okresné kolo

Páhi Dominik 6.tr.
Filyó Mihály 6.tr.
Németh István 7.tr.
Jakab Rajmond 7.tr.
Tóth Péter 8.tr.
Berta Kristóf 8.tr.
Farkas József  9.tr.
Lengyel Zoltán 9.tr.
Mechura Jessica 8.tr.
Tóth Adrienn 8.tr.
Pekaj Vanessa 8.tr.

 Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Dávid Bence 6.tr.
Filyó Mihály 6.tr.
Molnár Boglárka 6.tr.
Tóth Kitti 6.tr.

   

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatiach a súťažiach. Od školského roku 1999/2000
sme dosiahli nasledovné úspechy v jednotlivých súťažiach:

Matematická olympiáda:

V šk. roku 1999/2000 v okresnom kole Pavol Farkas, 4. r. – úspešný
V šk. roku 1999/2000 v okresnom kole Tünde Nágelová, 7.B – úspešná
V šk. roku 2001/2002 v okresnom kole Veronika Sovábová, 5.tr. – úspešná
V šk. roku 2001/2002 v okresnom kole Roland Bircsák, 4.tr. – úspešný
V šk. roku 2002/2003 v okresnom kole Anna Fazekasová 7.A – úspešná
V šk. roku 2002/2003 v okresnom kole Peter Kemény 8. r. – úspešný
V šk. roku 2002/2003 v okresnom kole Roland Bircsák 5.r. – úspešný
V šk. roku 2002/2003 v okresnom kole Eva Baranyaiová 4. r. – úspešná
V šk. roku 2003/2004 v okresnom kole Bernadeta Molnárová 9. r. – úspešná
V šk. roku 2003/2004 v okresnom kole Roland Bircsák, 6.tr. – úspešný
V šk. roku 2003/2004 v okresnom kole Angelika Bankházyová, 5.tr. – úspešná
V šk. roku 2004/2005 v okresnom kole Nikoleta Taplóová, 5.tr. – úspešná a v celoštátnom kole
matematickej súťaže Katedra 3. miesto
V šk. roku 2004/2005 v okresnom kole Angelika Bankházyová, 6.tr. – úspešná
V šk. roku 2006/2007 v okresnom kole Angelika Bankházyová, 8.tr. – úspešná
V šk. roku 2006/2007 v okresnom kole Zsolt Berecz, 6.tr. – úspešný
V šk. roku 2006/2007 v okresnom kole Nikoleta Taplóová, 7.tr. – úspešná
V šk. roku 2006/2007 v okresnom kole Peter Treindl, 4. tr. – úspešný
V šk. roku 2007/2008  Nikoleta Taplóová, 8.tr. –  v celoštátnom kole matematickej súťaže
Katedra  2. cena, v okresnom kole Pytagoriády 4. miesto
V šk. roku 2007/2008 v okresnom kole matematickej olympiády Robert Benkó, 4.tr. – úspešný
V šk. roku 2007/2008 v okresnom kole Pytagoriády  Robert Benkó, 4.tr. – úspešný
V šk. roku 2007/2008 v okresnom kole matematickej olympiády Angelika Bankházyová, 9.tr. – 9.miesto
V šk. roku 2007/2008 v okresnom kole MOZ7 Zsolt Berecz 6. miesto
V šk.roku 2008/2009 v okresnom kole Pytagoriády Orsolya Morvai Orsolya 4.tr.- úspešná
V šk.roku 2008/2009 v okresnom kole Pytagoriády Róbert Benkó 5.tr. -úspešný
Šk.rok 2009/2010: 
Orsolya Morvai – 5.trieda  
Katedra – Súťaž z matematiky-celoštátne kolo – III.cena , 13. miesto
Pytagoriáda – okresné kolo- úspešná 10 bodov   
Róbert Benko – 6.trieda 
MOZ6- okresné kolo – úspešný – 9 bodov, 13.miesto
Katedra- súťaž z matematiky – celoštátne kolo – úspešný riešiteľ 
Šk.rok 2010/2011:
Orsolya Morvai/6. trieda/ Pytagoriáda – okresné kolo – 12 bodov, 31.miesto- úspešná riešiteľka
Tibor Kiss/3.trieda/ Pytagoriáda – okresné kolo – 17 bodov, 35.miesto- úspešný riešiteľ
Šk. rok 2011/2012:
Orsolya Morvai /7. trieda/ – MOZ7 – okresné kolo, 10 bodov, 17.miesto -úspešná riešiteľka
Katedra-súťaž z matematiky – celoštátne kolo – úspešná reprezentácia
Emese Herdaová/3.trieda/ – Pytagoriáda, okresné kolo – 19 bodov, 45.miesto – úspešná riešiteľka

Jazykové súťaže :

Školský rok 1999/2000 – okresné kolo – súťaž „Pekná maďarská reč“– Erika Veresová  8.B. – 2. miesto
Šk. rok 1999/2000 – krajské kolo – súťaž „Pekná maďarská reč“ – Erika Veresová 8.B – úspešná reprezentácia.
Šk. rok 1999/2000 – „Prednes poézie a prózy“ – okresné kolo – Kristína  Kovácsová 6. r. 1. miesto
Šk. rok 1999/2000 – „Prednes poézie a prózy“ – krajské kolo – Kristína Kovácsová 1. miesto
Šk. rok 1999/2000 – „Prednes poézie a prózy“ – celoštátne kolo – Kristína Kovácsová –   4.-5. miesto
Šk. rok 2000/2001 – okresné kolo – súťaž v slov. jaz .: „Dobré slovo“ – Erika Veresová /9.roč./ – 3. miesto
Šk. rok. 2000/2001 – nemecká olympiáda – Erika Veresová /9.roč./ – úspešná
Šk. rok 2002/2003 – okresné kolo – súťaž v slov.jaz. : „Dobré slovo” – Hajnalka Sárköziová /7.A/ –
úspešná reprezentácia
Šk. rok 2002/2003 – „Prednes poézie a prózy“ – okresné kolo – Monika Szeleckiová – úspešná reprezentácia
Šk. rok 2002/2003 – okresné kolo – súťaž v slov.jaz. : “Dobré slovo” – Ildikó Kurinová – 4. miesto
Šk. rok 2003/2004 – okresné kolo – „Poznaj slovenskú reč” – Hajnalka Sárköziová-/8.A/- umiestnenie v zlatom pásme súťaže.
V šk.roku 2003/2004 Monika Szeleczká, žiačka 6. tr. vo finále Súťaže palóckych rozprávok v meste Balassagyarmat získala hlavnú cenu “Táltos Nívódíj”.
V šk.roku 2003/2004 Hajnalka Sárköziová, žiačka 8.A tr. na recitačnej súťaži Istvána Gyurcsóa získala 3. umiestnenie.
V šk.roku 2004/2005 Monika Szeleczká, žiačka 7. tr. na Reviczkyho súťaži v prednese prózy v Leviciach získala 3. umiestnenie.
V šk.roku 2004/2005 Monika Szeleczká, žiačka 7. tr. na recitačnej súťaži Istvána Gyurcsóa dosiahla 3. umiestnenie.
V šk.roku 2004/2005 Monika Szeleczká, žiačka 7. tr. získala 1. miesto v prednese prózy v maďarskom Ostrihome.
V šk.roku 2004/2005 Monike Szeleczkej vyšla rozprávková kniha s CD – čkou v Budapešti.
V šk.roku 2004/2005 v obvodnom kole súťaže „Pekná maďarská reč“ úspešne reprezentovala našu školu Hajnalka Sárköziová z 8.A  triedy.
V šk.roku 2004/2005 v okresnom kole recitačnej súťaže bola úspešná Hajnalka Sárköziová z 8.A  triedy.
V šk. roku 2005/2006 – okresné kolo – súťaž „Pekná maďarská reč“– Zuzana Stribiková 9.tr. – úspešná reprezentácia.
V šk. roku 2005/2006  Angelika Bankházyová, žiačka 9.  tr. úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole  recitačnej súťaže.
V šk. roku 2005/2006 v okresnom kole recitačnej súťaže Nikoleta Taplóová zo 7. tr. 8. miesto.
Šk. rok 2005/2006 – okresné kolo – súťaž v slov.jaz. : „Dobré slovo” – Mónika Szeleczká 8. miesto, Ildikó Kurinová 12. miesto.
Šk. rok 2005/2006  v prednese poézie a prózy na III. “Ister-Granum” v Ostrihome Monika Szeleczká,  žiačka 8. tr. získala 1. miesto.
Šk. rok 2006/2007 – okresné kolo – „Poznaj slovenskú reč” – Michal Rajner,  žiak 4. tr.- umiestnenie v bronzovom pásme.
V šk.roku 2006/2007 Monika Szeleczká, žiačka 9. tr. vo finále Súťaže palóckych rozprávok v meste Balassagyarmat získala hlavnú cenu .
V šk.roku 2006/2007 Monika Szeleczká, žiačka 9. tr. na recitačnej súťaži Istvána Gyurcsóa získala 2. miesto.
V šk.roku 2007/2008 Réka Molnárová, žiačka 9. tr. na recitačnej súťaži Istvána Gyurcsóa úspešná, v prednese poézie a prózy na V. “Ister-Granum” v Ostrihome – ocenenie a v súťaži  slov.jaz. : „Dobré slovo” – úspešná reprezentácia.
Šk. rok 2007/2008 – okresné kolo – súťaž v slov.jaz. : „Dobré slovo” – Angelika Bankházyová  9.tr. , Michal Rajner 5. tr. – úspešná reprezentácia
Šk.rok 2009/2010:
I. Ipolyi Arnold – prednes rozprávky – výberové kolo do celeoštátneho kola
Michal Rajner/7.tr./, Edmond Pekaj/6.tr./- strieborné pásmo
Scarlet Jakabová – 8.trieda 
Poznaj slovenskú reč – 
okresné kolo – 5. miesto- strieborné pásmo
Raymond Jakab – 4.trieda 
Poznaj slovenskú reč 
– okresné kolo – bronzové pásmo
Sindy Lili Kovácsová – 2.trieda
I. Ipolyi Arnold – prednes rozprávky – výberové kolo do celeoštátneho kola zlaté pásmo,
celoštátne kolo – 2. miesto 
Prednes poézie a prózy – Tompa Mihály – okresné kolo- strieborné pásmo.
2010/2011- II.Ipolyi Arnold prednes rozprávky – celoštátne predkolo
Orsolya Morvai(6.tr.) – zlaté pásmo
celeoštátne kolo – bronzové pásmo
Sindy Lili Kovácsová(3.tr.)- celoštátne predkolo-zlaté pásmo
Orsolya Morvai(6.tr.)- Dobré slovo – okresné kolo- 6.miesto- úspešná
Bianka Tóthová(7.tr.)- Dobré slovo- okresné kolo- 10.miesto- úspešná
Michal Rajner(8.tr.)- Dobré slovo- okresné kolo- 9.miesto- úspešný
Poznaj slovenskú reč-okresné kolo-7.miesto- bronzové pásmo
2011/2012 -III.Ipolyi Arnold prednes rozprávky – celoštátne predkolo
Sindy Lili Kovácsová(4.tr.) – zlaté pásmo
celeoštátne kolo – strieborné pásmo
Orsolya Morvai(7.tr.)- celoštátne predkolo-strieborné pásmo
Edita Kiššová(8.trieda.)-Poznaj slovenskú reč-okresné kolo – bronzové pásmo
Bence Dávid(4.trieda)-Poznaj slovenskú reč-okresné kolo – bronzové pásmo
Fábián Petrovič(9.trieda) – Prednes poézie – medzinárodná súťaž -1. miesto
Evelin Csizmadia(2.trieda) – Prednes poézie a prózy – Tompa Mihály – okresné kolo- strieborné
pásmo.               

Náboženská výchova :

Šk. rok  2000/2001 – Katarína Szőcsová, Judita Dudásová, Zuzana Petrovičová, Patrícia Dávidová, Zoltán Doman – účasť na krajskom kole.
Šk. rok 2003/2004 – Katarína Kučerková/8.A/, Ákos Petrovič/8.A/, Hajnalka Sárköziová-/8.A/ – obvodné kolo 3. miesto.
Šk. rok 2004/2005 – Katarína Kučerková/8.A/, Ákos Petrovič/8.A/, Hajnalka Sárköziová-/8.A/ – účasť na celoštátnom kole.
Šk. rok 2006/2007 – Markéta Kišová, Nikoleta Taplóová a Gabriel Morvai – žiaci 7. ročníka na obvodnom kole získali 1. miesto –  na celoštátnom kole 13. miesto.
Šk. rok 2007/2008 – Markéta Kišová, Nikoleta Taplóová a Gabriel Morvai – žiaci 8. ročníka na obvodnom kole získali 1. miesto –  na celoštátnom kole boli úspešní.
Šk. rok 2008/2009 – Markéta Kišová, Nikoleta Taplóová a Gabriel Morvai – žiaci 9. ročníka na obvodnom kole získali 2. miesto, –  na celoštátnom kole boli úspešní.
2010/2011-Bernadeta Pásztorová(9.), Noémi Erkélyiová(6.), Eva Petrásová(9.)- obvodné kolo- 4.m.
2011/2012 –  Morvai Orsolya(7.), ErkélyiováNoémi(7.), Kurinaová Melitta7.), Janícseková Boglárka(5.)-  na obvodnom kole získali 1. miesto –  na celoštátnom kole 13. miesto.

Športové súťaže :

Šk. rok 1999/2000 – majstrovstvá okresu  v stolnom tenise  –  Roland Tallósi, Adrián Strýček,Viktor Rajnoha, Szabolcs Csókás – 2. miesto
Šk. rok 1999/2000 – majstrovstvá  NIKE Cup vo futbale – okresné kolo – 2 miesto
Šk. rok 2000/2001 – majstrovstvá okresu : vrh guľou – Peter Horváth – 1. miesto
Šk. rok 2000/2001 – majstrovstvá kraja : vrh guľou – Peter Horváth – 2. miesto
Šk. rok 2000/2001 – celoštátne kolo : vrh guľou – Peter Horváth – 9. miesto
Šk. rok 2001/2002 – majstrovstvá okresu : beh na 1000 m – Ladislav Tarič – 6. miesto
Šk. rok 2001/2002 – majstrovstvá okresu : cezpoľný beh – Ladislav Tarič – 5. miesto
Šk. rok 2001/2002 – majstrovstvá okresu : skok do diaľky – Ervin Nagy – 2. miesto
Šk. rok 2001/2002 – majstrovstvá okresu : vrh guľou – Peter Mesár – 2. miesto
Šk. rok 2001/2002 – medzinárodná súťaž v karate – Jozef Szekér – úspešná reprezentácia
Šk. rok 2002/2003 – majstrovstvá okresu v atletike – Zoltán Laky, Szabolcs Ondró, Matej Tarič, Tomás Varga, Bálint Herbácskó, Bálint Bugárdi,
Zsolt Csepregi a Csaba Veres – úspešná reprezentácia školy
Šk. rok 2003/2004 – majstrovstvá okresu: šach – Viktória Juhászová – 5. miesto
Šk. rok 2003/2004 – majstrovstvá okresu: stolný tenis – Tibor Herda, Matej Tarič, Peter Kemény, Zsolt Csepregi a Kalman Hegedűs –
úspešná reprezentácia školy
Šk- rok 2003/2004 – majstrovstvá okresu: šach – Ildikó Kurinová /7.r./, Erik Szőcs /9.r./ a Viktória Juhászová /7.r./ úspešne reprezentovali našu školu.
Šk. rok 2004/2005 – majstrovstvá okresu v stolnom tenise – Szabolcs Ondró/9.A/, Zsolt Csepregi /9.B/ a Matej Tarič /9.B/  úspešne reprezentovali našu školu.
Šk. rok 2004/2005 – majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev – Annamária Csonkaová /9.A/ a Kristína Csókaová /9.A/ – 2. miesto
Šk. rok 2004/2005 – majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev – Matej Tarič /9.B/ a Bálint Herbácskó /9.A/ – 3. miesto
Šk- rok 2004/2005 – majstrovstvá okresu: šach – Ildikó Kurinová /8.r./,Veronika Sovábová / 8.r./ a Viktória Juhászová /8.r./ úspešne reprezentovali našu školu.
Šk. rok 2004/2005 – majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev – Veronika Sovábová /8.r./, Petra Keményová /8.r./ a Annamária Csonkaová /9.A/ úspešne reprezentovali našu školu.
Šk. rok 2004/2005 – majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – Kristína Csókaová /9.A/ 5. miesto
Šk. rok 2006/2007 – majstrovstvá okresu : skok do výšky – Dávid Lehotkai 5. mieto
Šk. rok 2006/2007 – majstrovstvá okresu : hod kritetovou loptičkou – Dávid Lehotkai 11. mieto
Śk.rok 2007/2008- majstrovstvá okresu vo futbale / Zoltán Sánta  6.,Fábián Petrovič 5., Patrik Bagó  6.,Kristián Kovács  4.,Viktor Veres 6.,
Holop Andronik 6.,Kristóf Petrovič  6.,Szabolcs Benkó  6.,Robert Szikora 6. a Ferst Nikolas 6. trieda / 5. miesto.
Šk. rok 2007/2008- na hádzanárskej súťaži žiačok vo Svodíne 1. miesto
Šk. rok 2008/2009- na medzinárodnej hádzanárskej súťaži žiačok vo Svodíne 2. miesto
Šk.rok 2008/2009 -atletika -okresné kolo
Bianka Sovábová(8.)– skok do diaľky 16.miesto, beh na 60 m 26.miesto
Roderik Paló (9.) –  beh na 300 m 14.miesto
Patrik Kormos(9.) – hod loptičkou 15. miesto
Brigitta Nágelová(8.) – beh na 800 m 12.miesto
Bianka Pekajová(9.) – hod loptičkou 14.miesto, beh na 60 m 22.miesto
Šk.rok 2009/2010:
Hádzanárske družstvo dievčat – Svodín – 2. miesto
Brigitta Nágelová, Viktória Kišová, Bianka Sovábová, Bianka Tóthová, Réka Harastiová, Scarlet Jakabová, Aurélia Balážová, Angelika Magyarová,
Anita Petrášová, Eva Petrášová.
Futbalové družstvo chlapcov – Pohár riaditeľa školy – 2. miesto, Medzinárodný turnaj – Svodín – 2. miesto. 
Ákos Szücs, Viktor  Herda, Zsolt Berecz, Olivér Botlik, Krisztián Németh, Viktor  Veres, Krištóf Petrovič, Andronik  Holop, 
Marian Pekaj, – cena najlepšieho brankára na turnaji o pohár riaditeľa školy, Pavol Héderváry.
Brigitta Nágelová  
– 9.trieda
Súťaž v šachu – okresné kolo – 4.miesto
Cezpoľný beh – okresné kolo – 17.miesto        
Zuzana Lengyelová 
– 9.trieda  
Šach – Svodín – 1.miesto
Šach – okresné kolo – 5. miesto  
Družstvo v atletike –  dievčatá – 18. miesto
Scarlet Jakabová, Tímea Molnárová, Réka Harastiová, Brigita Nágelová, Bianka Sovábová
Cezpoľný beh – okresné kolo – dievčatá – 10. miesto  
Scarlet Jakabová, Tímea Molnárová, Brigita Nágelová
Cezpoľný beh – okresné kolo – chlapci – 15. miesto
Krisztián  Németh, Andronik Holop, Krištóf Petrovič
Súťaž v atletike– okresné kolo
Družstvo chlapcov – 20. miesto
Gabriel  Krajčír, Denis Figecký, Krištóf Petrovič, Krisztián Németh, Zsolt Berecz
Školský rok 2010/2011:
Družstvo v atletike – dievčatá – okresné kolo – 23. miesto
Jakabová Skarleta(9.), Molnárová Tímea(8.), Harasztiová Réka(8.), Kišová Viktória(9.), Bircsáková Andrea(9.), Pati Nagy Vivien(7.)
Cezpoľný beh – dievčatá – okresné kolo- 10. miesto
Jakabová Skarleta(9.), Molnárová Tímea(8.), Pati Nagy Vivien(7.)
Molnárová Tímea v súťaži jendotlivcov – 8. miesto
Cezpoľný beh – chlapci – okresné kolo- 8. miesto
Bácskai Dávid(7.), Holop Andronik(9.), Kovács Krisztián(7.)
Holop Andronik v súťaži jednotlivcov – 5. miesto
Družstvo v atletike – chlapci- okresné kolo – 18. miesto
Krajčír Gábor(8.), Sánta Zoltán(9.), Petrovič Krištóf(9.), Molnár Ľuboš(8.), Holop Andronik(9.)
Petrovič Krištóf(9.) – beh 300 metrov – 3. miesto
Sánta Zoltán(9.) – skok do diaľky- 8. miesto
Futbalové družstvo chlapcov – Pohár riaditeľa školy – 1. miesto, Comenius Africa Cup Želiezovce – 2. miesto 
Veres Viktor(9.), Krištóf Petrovič(9.),  Andronik  Holop(9.), József Varga(9.), Fábián Petrovič(8.), 
Krištóf Petrovič(9.) – cena najlepšieho strelca na turnaji o pohár riaditeľa školy, 
József Varga(9.)- cena najlepšieho brankára na turnaji o pohár riaditeľa školy.
Školský rok 2011/2012: 
Harastiová Réka(9.) – beh 300 metrov – okresné kolo – 15. miesto
Ľudové piesne :

Šk. rok 2000/2001 – okresná súťaž – Lucia Dudášová – 4. roč. – 2. miesto
Šk. rok 2002/2003 – okresná súťaž – Kristina Kovácsová – 8. roč. – 1. miesto
Šk. rok 2003/2004 – v súťaži “Édesanyám rózsafája” – Mónika Szeleczkiová – 6. roč. – 2. miesto
Šk. rok 2003/2004 – v súťaži “Édesanyám rózsafája” – Eva Barayaiová – 5. roč. – 2. miesto

Prírodovedné a iné súťaže :

V školskom roku 2003/2004 na súťaži z dejepisu v Ostrihome 2. miesto: Zuzana Stribiková /7./, Ildikó Kurinová /8./,Anna Fazekasová /8.A/,
Bernadeta Molnárová/8.A/.
V školskom roku 2004/2005 na súťaži z dejepisu 3. miesto: Zuzana Stribiková /8./, Kristina Csókaová /9.A/,Anna Fazekasová /9.A/,Monika Szeleczká /7./.
V šk. roku 2007/2008  Nikoleta Taplóová, 9.tr. –  v okresnom kole fyzikálnej olympiády  6. miesto
V šk.roku 2008/2009 Nikoleta Taplóová 9.tr. matematická súťaž Katedra celoštátne kolo -úspešná,
chemická olympiáda okresné kolo 8.miesto-úspešná,
                                                                        fyzikálna olympiáda okresné kolo 16.miesto – úspešná
Šk.rok 2008/2009 Súťaž z histórie – Štúrovo – 1.miesto 
Andrea Bircsáková(7.),Viktória Kišová(7.),Bernadetta Pásztorová(7.)
Šk.rok 2008/2009 Kincskeresők/Hľadanie pokladov/ IV. celoštátne kolo-úspešná prezentácia
Bianka Tóthová(8.), Zuzana Lengyelová(8.)
Šk.rok 2008/2009 súťaž TUDOK /Viem/ celoštátna prezentácia 5.miesto
Nikoletta Taplóová(9.), Markéta Kišová(9.)
Šk.rok 2008/2009 súťaž z histórie -Ostrihom -„Rytieri Svätého Štefana” – 10. miesto
Andronik Holop(7.), Kristóf Petrovič(7.), Andrea Bircsáková(7.), Viktória Kišová(7.), Bernadetta Pásztorová(7.)
Šk.rok 2008/2009 Bálint Benke – 8.tr.
Súťaž v kreslení – Karolina Katolikus Általános Iskola Vác
/ZŠ Vác/ – zvláštna cena
Šk.rok 2009/2010:
Celeoštátné kolo súťaže 60. výr.  vzniku Csemadoku- 2. miesto
Eva Petrášová, Viktória Kišová, Bernadeta Pásztorová, Andrea Bircsáková.
Súťaž z histórie – A PÁRKÁNYI CSATA/Štúrovská bitka/  – 1848. marec – 1.miesto 
Družstvo: Eva Petrášová, Viktória Kišová, Bernadeta Pásztorová
Súťaž Hľadanie Pokladov- V. ročník – celoštátne kolo – úspešná práca – vyhrali cestu do Strasbourgu.
Bianka Tóthová, Bianka Sovábová.
Bálint Benke  – 9.trieda
Féja Géza Közösségi Ház Ostrihom – 
výtvarná súťaž – zvláštna cena

Školský rok 2010/2011:
Noémi Erkélyiová(6.)- biologická olympiáda /kat.D/ – okresné kolo 10. miesto – úspešná riešiteľka
Orsolya Morvai(6.)- biologická olympiáda /kat.D/ – okresné kolo 15. miesto – úspešná riešiteľka
Environmentálna súťaž- Sajó Károly – celoštátne kolo – 10. miesto
Harasztiová Réka(8.), Rajner Michal(8.), Klenková Cyntia(8.)
Kišová Viktória(9.)- chemická olympiáda /kat. Dz/ – okresné kolo 22. miesto – úspešná riešiteľka
Tóthová Bianka(7.)- Delfin- prirodovedná internetová súťaž – 2. ročník- celoštátne kolo 99. miesto- krajské umiestnenie: 10. miesto
Kincskeresők/Hľadanie pokladov/ VI. celoštátna konferencia-úspešná prezentácia
Kišová Viktória(9.), Pásztorová Bernadeta(9.)
Krajčír Gábor(8.)- Megatanec- kat. break – 1. miesto
Školský rok 2011/2012:
Krajčírová Silvia(9.)- chemická olympiáda /kat. Dz/ – okresné kolo 39. miesto – úspešná riešiteľka
Morvai Orsolya (7.) – Delfin- prirodovedná internetová súťaž – 3. ročník- celoštátne kolo 39. miesto-
krajské umiestnenie: 9. miesto
Kincskeresők/Hľadanie pokladov/ – VII. celoštátna konferencia-úspešná prezentácia
Tóthová Réka(8.), Pásztor Orsolya(8.)
Krajčír Gábor(9.)- Megatanec- kat. break – Majster 2012
Súťaž z histórie –  II. Rákóczi Ferenc – 3.miesto 
Petrovič Fábián (9.), Podhorský Olivér (9.), Benkó Róbert (8.)
Aranžovanie kvetín – III.ročník Kravany nad Dunajom – cena riaditeľa
Morvai Orsolya(7.), Erkélyiová Noémi(7.), Kurinaová Melitta(7.)

skola@zsmkamenin.edu.sk